e-BEYAS 2017 Sempozyumu

4 Ocak 2018 tarihinde eklenmiştir. Bu video Bilim ve Teknoloji, Etkinlikler kanalında bulunmaktadır..

e-BEYAS Sempozyumu’nun üçüncüsü bu yıl 19-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara’da  “Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi” ana teması ile düzenleniyor.Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİL-BEM) ve Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından desteklenen, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ana sponsorluğu veNetApp Teknoloji Limited Şirketi platin sponsorluğu ve işbirliği ile gerçekleştirilecek sempozyumun ana teması “Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir.

Sempozyumda; e-Arşiv sistemleri, dijitalleştirme ve teknolojik altyapı gereklilikleri, EBYS’ lerde teknik altyapı, yeni teknolojiler ve felaket yönetimi, TS-13298 Standardının getirdikleri ve KYS (Kurum Yeterlilik Sertifikası), bilgi yönetimi ve bilişim sistemlerinde standartlaşma, istihbarat ve bilgi yönetimi, bilgi sistemleri ve uzaktan eğitim, e-Kimlik, e-İmza, m-İmza, b-İmza ve biyometrik veri yönetimi, kurumlararası veri-bilgi-belge paylaşımı ve KEP, DETSİS, KAYSİS, İYEM uygulamaları, açık devlet uygulamaları ve çık devlet verisi, mobil uygulamalar ve bilgi yönetimi, bilgi ve bilişim güvenliği için güvenli ağlar ve bulut sistemler, siber güvenlik ve siber güvenlik stratejileri, bilgi sistemleri entegrasyonu, e-Arşiv ve EBYS entegrasyonu, bilgi sistemleri ve bilişim yönetiminin hukuki boyutları ve gereksinimler ve benzeri konular, alanlarında uzman akademisyen ve uygulamacılar tarafından ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Bilgi ve belge yönetimi alanının her geçen gün disiplinlerarası boyutu daha fazla algılanmakta ve anlaşılmaktadır. Yeni ufuklara yelken açan bilgi ve belge yönetimi alanı, bu yolculuğunda hangi disiplinlerle birlikte olacağını, olması gerektiğini öğrenmek zorundadır. Gelecek, yeni bakış açılarına, yeni yaklaşımlara, yeni uygulamalara sahip bilgi ve belge yönetimi disiplinin zirvede olacağını gösteriyor.  Bu sempozyumda ele alınacak, tartışılacak konular, yeni yaklaşımlar, sunulacak uygulama örnekleri vb. hepimizin ufkunu açacaktır.

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi kurumların iş ve işlemlerinde değişiklikler yapmasını zorunlu kılmış, gerçekleştirilmekte olan ve gerçekleştirilmiş olan işlemler elektronik ortama taşınmıştır. Bilgi ve belge yönetimi ile bilişim sistemlerindeki yenilikçi yaklaşımlar sayesinde bilgi yönetim sistemleri, bilişim sistemleri, elektronik belge yönetim sistemleri, dijitalleştirme ve e-arşiv sistemleri kurumlara kolaylık sağlamanın yanında, iş ve işlemlerini hızlı ekonomik ve verimli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Söz konusu sistemlerin kurumsal yapılarda sürdürülebilir bir platformda bütünlük içerisinde yürütülmesini gerektirmektedir. Kurumsal bilgi sistemlerinin omurgasını oluşturan EBYS uygulamaları ile kurumsal bellekleri oluşturan e-arşiv sistemi ve veri merkezi sistemi uygulamaları ana ekseninde kurumsal bilgi sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda gereksinim duyulan tüm kurumsal bilgi sistemini bir bütünlük içerisinde birlikte çalışabilirlik boyutunu oluşturan yazılımların geliştirilmesi/kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması için değişen kurumsal dinamikler çerçevesinde “Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi” nin geleceği ise üzerinde durulması gereken önemli bir boyutu oluşturmaktadır.

Kurumlarda bilgi sistemleri ve bilişim yönetimi çalışmaları bilgi/belge/verilerin e-ortama taşınmasından ve yazılım/donanım sağlanmasından ibaret değildir. Bilgi sistemleri ve bilişim yönetimi, bilgi/belge/verilerin sağlanması, tanımlanması, düzenlenmesi, ilişkisel bütünlüğünün korunması, üstverilerinin belirlenmesi, erişim ilkeleri, bilgi/belge/veri değerlendirme-ayıklama-saklama-imha ve uzun süreli koruma çalışmalarını, felaket yönetimini, güvenli ve yetkilendirilmiş erişimi, diğer sistemlerle entegrasyonu içeren sürecin yönetimini gerektirmektedir.

Bu bağlamda Sempozyum, kurum ve kuruluşların gereksinimlerini karşılayacak bilgi sistemleri ve bilişim yönetiminde izlenecek yöntemlerin belirlenmesi ve kurumların gereksinimlerini karşılayacak bilgi yönetimi ve bilişim sistemi yapısının ve bileşenlerinin belirlenerek kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilecek bilgi sistemi ve bilişim yönetimi çalışmaları için farkındalık oluşturmayı ve bu alanda yol gösterici olmayı, kurumsal bilgi sistemleri ve bilişim yönetiminin geleceğini belirlemeyi ve güvence altına almayı hedeflemektedir.

Sempozyuma kamu kurum ve kuruluşları ile tüm üniversiteler davet edilmektedir. Nitekim ilgili çalışma yapan araştırmacıların, kamu kurum ve kuruluşları ile tüm üniversitelerin belge yöneticileri, arşivcileri, bilgi sistemleri ve bilişim yöneticileri ve bilgi işlem birimlerinin teknik personelinin katılımı beklenmektedir.

Paylaş

İzlenme

3.456 Gösterim

Beğeni

Arama Sonuçları